top of page

Memorandum o suradnji

ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA" KOTOR i NEVLADINO UDRUŽENJE „CARITAS KOTORSKE BISKUPIJE"

 

Afirmirajući koncept prevencije i promicanja mentalnog zdravlja, humanosti, društvene odgovornosti te svjesni važnosti aktivnog sudjelovanja građana, kulturnih i obrazovnih institucija, civilnog društva i nevladinih organizacija i njihovih volontera s ciljem razbijanja predrasuda vezanih uz mentalnom zdravlju kroz promicanje, jačanje znanja i vještina radne terapije kroz umjetnost, prepoznavanje zajedničkog interesa za intenzivniju suradnju u području zdravstva, kulture, obrazovanja i humanosti, s ciljem stvaranja široke društvene platforme za strukturirano i kontinuirano društveno koristan rad, dijalog i suradnju

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota" Kotor, PIB:02012863 (Adresa: Jadranska 118, Dobrota 1, 85330 Kotor) i Nevladina udruga „Caritas Kotorske biskupije“ PIB: 02969041 (Adresa: Prčanj b.b. 85330 Kotor) (u daljnjem tekstu: Ugovorne strane), suglasne su da će, na temelju međusobnog uvažavanja i razumijevanja, njihova komunikacija i suradnja biti uređena ovim Memorandumom o suradnji (u daljnjem tekstu: Memorandum), kako slijedi:

Cilj Članak 1

 

Stranke su postavile cilj da, uvažavajući nadležnosti i aktivnosti Bolnice te misiju stranaka, humanitarnim djelovanjem i društvenom odgovornošću unaprijede i osnaže suradnju kroz promicanje mentalnog zdravlja te tako doprinesu razvoju promicanja mentalnog zdravlja. zdravstvena i socijalna odgovornost u zajednici.

 

Područja suradnje Članak 2

 

Strane su suglasne da će zajednički provoditi sljedeće aktivnosti:

Da hospitalizirani bolesnici barem jednom mjesečno u pratnji medicinskih djelatnika i suradnika bolnice posjete samostanski kompleks sv. Nikole u Prčanju (crkva,muzejski prostor, knjižnica s čitaonicom, vrt i dr.), stvaranje umjetničkih, kulturnih, sportskih sadržaja i svih drugih aktivnosti koje mogu

doprinose rehabilitaciji i resocijalizaciji bolesnika. Stranke su spremne razmotriti, a kada je to moguće prihvatiti i druge prijedloge za područja suradnje koja nisu navedena u stavku 1. ovog članka.

Strane su suglasne razvijati međusobnu suradnju kroz:

projektiranje, planiranje i provedba projekata od zajedničkog interesa;

potencijalno zajedničko apliciranje za financiranje projekata (donatorskih radova) s domaćim i međunarodnim partnerima i donatorima;

organizirati periodična savjetovanja, razmjenu informacija, iskustava i novih znanja; izrada i provedba obrazovnih i radno-okupacijskih programa;

 

Provedba Članak 4

 

Suradnja stranaka temeljit će se na načelima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informiranja.

Stranke će voditi računa o komplementarnosti svojih programa, projekata i aktivnosti na području suradnje s Bolnicom, kao io kriterijima stručnosti i profesionalnog kredibiliteta djelatnika i pacijenata Bolnice.

Ovaj Memorandum ne stvara niti implicira bilo kakve obveze financijske prirode za strane. Svaka obveza koju preuzme bilo koja strana u okviru ovog Memoranduma podliježe dostupnosti resursa i konkretnom razmatranju, uz dužno poštovanje financijske transparentnosti i standarda zaštite javnog financijskog interesa.

Osoba za kontakt

 

Član 5

 

Strane će imenovati kontakt osobe kako bi olakšale i učvrstile međusobnu komunikaciju.

Završne odredbe

 

Članak 6

Ovaj Memorandum stupa na snagu na dan potpisivanja. Memorandum se može izmijeniti i dopuniti u bilo koje vrijeme, uz obostranu pisanu suglasnost stranaka. Svaka strana može otkazati Memorandum davanjem pismene obavijesti najmanje dva mjeseca unaprijed.

Svi eventualni sporovi koji se pojave u pogledu tumačenja i implementacije ovog Memoranduma, biće razriješeni na prijateljski način, i u duhu saradnje i uzajamnog poštovanja. Ovaj Memorandum je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku Stranu.

Vise informacija o bolnici mozete naci na njihovom sluzbenom sajtu: psihijatrijakotor

bottom of page