top of page

Opština Kotor

Caritas kotorske biskupije je registriran kao NVU sa sjedištem u kotorskoj Opštini samim tim prijavljuje se na sve konkurse koje Opština daje na svom području, na teritoriji Opštine Kotor nalazi se vise medicinskih ustanova kao i dom za stare i nemoćne s kojima je karitas prethodnih godina ima iznimnu suradnju koja se ogledala u donacijama medicinske opreme i pomagala vise informacija o Opštini Kotor možete saznati na njihovom službenom sajtu Opstina Kotor

bottom of page