top of page
Pozadina-04-04.png

2. i 3. marta u Samostanskom kompleksu Sv. Nikole na Prčanju, održana je besplatna dvodnevna radionica „Kako pronaći sredstva za realizaciju projektne ideje“. Sa polaznicima/cama su radili treneri Miloš Marković i Dušan Medin, dok su organizatori bili udruženja Caritas Kotorske biskupije i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru.

20240303_183728.jpg
20240303_184424.jpg
Pozadina-04-04.png

Cilj radionice bio je da se najširoj zainteresovanoj javnosti s teritorije Boke Kotorske (opštine Kotor, Tivar, Herceg Novi i Budva), pruže osnovne informacije o tome ko su to sve potencijalni finansijeri koji mogu pomoći da se obezbijede finansijska sredstva potrebna za implementaciju projektnih ideja. Fokus je bio na predstavljanju brojnih donatora iz Crne Gore i inostranstva, koji, u prvom redu, podržavaju projektne ideje iz oblasti kulture, baštine, ljudskih i manjinskih prava, mladih, društvenog aktivizma. Polaznici/e su tokom rada sa Markovićem i Medinom imali priliku i da rade i praktično, na analizi konteksta u kojem planiraju da realizuju svoje ideje, vježbali tehnike "drvo ciljeva" i "drvo problema", kao i pisanje SWOT analize. Detaljno su im predstavljeni i sve značajnije domaće i međunarodne institucije, donatori, finansijeri itd. koji u Crnoj Gori otvaraju pozive, konkurse i na druge načine finansijski podržavaju lokalne zajednice, nezavisnu kulturne scenu, vjerske zajednice i druge zainteresovane aktere.

Pozadina-04-04.png

U pitanju je bila prva od dvije planirane radionice koje se realizuju u saradnji Caritasa Kotorske biskupije i Društva za kulturni razvoj „Bauo“, a naredna je posvećena pisanju prijedloga projekata za javne konkurse (ministarstva, opštine), i održaće se tokom vikenda (9. i 10. mart), u istom terminu i na istom mjestu.

Svi koji to žele mogu se prijaviti za pohađanje druge obuke putem e-maila na adresu Caritasa Kotorskebiskupije(caritas@kotorskabiskupija.m, dostavljanjem kratkog motivacionog pisma i CVa, zaključno sa četvrtkom, 7. martom. Učešće je i na ovoj radionici besplatno, ali je broj polaznika/ca ograničen i prednost će imati oni koji dosad nijesu prošli slične obuke. Svi polaznici/e koji budu uspješno pratili program radionice tokom oba dana

20240303_145904.jpg
bottom of page