top of page
Pozadina-04-04.png

Kako napisati prijedlog projekta za javne konkurse

9. i 10.marta u Samostanskom kompleksu Sv.Nikole, Prčanj, održana je dvodnevna radionica "Kako napisati prijedlog projekta za javne konkurse". Sa polaznicima/cama su radili treneri Miloš Marković i Dušan Medin. Organizatori radionice bila su udruženja Caritas Kotorske biskupije i Društvo za kulturni razvoj "Bauo" iz Petrovca na Moru.

1000008322.jpg
1000008296.jpg

Cilj radionice bio je da se najširoj zainteresovanoj javnosti sa teritorije Boke Kotorske (opština Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva), ali i šire, pruže osnovne informacije o tome kako napisati dobar projektni prijedlog za javne konkurse i pozive koje otvaraju ministarstva i lokalne samouprave u Crnoj Gori. Takođe, bilo je riječi i o pisanju projektnih prijedloga i za pozive trećih lica koja doniraju sredstva za kulturu, mlade, očuvanje prostora, ljudska i manjinska prava itd. Tokom drugog dana radionice polaznici/e su radili/e na pisanju konkretnih projektnih prijava, kako bi stekli iskustvo u praksi ove vrste, te bili spremni za konkurse koji će biti uskoro otvoreni.

1000008318.jpg
bottom of page